3D jaskyňa (CAVE)

Jaskyňa (CAVE) je kváder, ktorého steny tvoria priemetne spätného projekčného systému. Maximálna konfigurácia môže mať obraz priemietaný na všetky steny. V tom prípade jedna zo stien slúži ako vchod.

Použité zobrazenie je buď klasické 2D alebo stereoskopické 3D. Samozrejmosťou je kvalitné priestorové ozvučenie. Konkrétna konfigurácia zavisí od požiadaviek a prostriedkov zákazníka.

Konfigurácia vstupných zariadení ovládania môže byt rôznorodá. Od bežných herných ovládačov po kombinovaný tracking. Závisí to od konkrétneho účelu, na ktorý je jaskyňa stavaná. Jednotlivé zariadenia nájdete v sekcii 3D ovládačov.

3D jaskyňa3D jaskyňa

Projekt 3D jaskyňa – Zvolen

Projekt virtuálnej jaskyne, ktorý sme vytvorili na Technickej Univerzite vo Zvolene predstavuje špeciálne zariadenie na vizualizáciu prírodných a technických objektov vo forme imerzívnej a interaktívnej virtuálnej reality. Zariadenie slúži na účely výskumu, vzdelávania a práce s verejnosťou.

Cieľom projektu je rozšíriť výskum a vývoj o možnosti skúmania objektov v prostredí virtuálnej reality. Je možné skúmať prírodné objekty, napríklad les a krajinu alebo technické objekty, napríklad drevárske, strojárske a stavebné produkty, či celé výrobné technológie a haly. Dopomôže to k zdokonaleniu a zefektívneniu vývoja a dizajnu ako aj k formovaniu nových metód a technológií pre zber a spracovanie údajov, či k optimalizácii manažmentu objektov, ktorými sa táto univerzita zaoberá. Zariadenie zároveň poskytuje jedinečné možnosti na simuláciu procesov v lese a v krajine.

3D jaskyňa3D jaskyňa

Ako vyzerá naša jaskyňa

Táto virtuálna jaskyňa predstavuje kváder bez jednej steny. Chýbajúca stena je určená na vstup. Z vonkajšej strany sú situované projektory, ktoré synchrónne osvetľujú steny kvádra, čím sa vytvára pocit kompaktného priestoru okolo pozorovateľa. Rozmery bočných stien sú 3 x 2,25 metra. Rozmery vrchnej a spodnej steny sú 3 x 3 metre. Pre každú z bočných stien je použitá projekcia duálnymi projektormi. Pozorovateľ má na očiach 3D okuliare, ktoré poskytujú obraz s 3D hĺbkou.

Využitie priestoru okolia zariadenia je optimalizované použitím projekčných zrkadiel. V priestore zariadenia je umiestnený systém reproduktorov 5+1 pre dosiahnutie ozvučenia priestorovým zvukom. Projektory sú napojené na cluster počítačov s príslušným zobrazovacím softvérom. V jaskyni je inštalovaný konzolový počítač pre ovládanie celého systému. Ovládanie pohybu je riešené pomocou Joysticku alebo Space Pilota v rukách pozorovateľa.

3D jaskyňa3D jaskyňa

Projekčné steny sú tvorené špeciálnymi plastovými platňami, určenými pre spätnú projekciu. Spodná stena je zosilnená bezpečnostným sklom, aby bol umožnený pohyb vnútri kvádra. Celá konštrukcia kvádra je zdvihnutá a preto sú pre prístup do jej priestoru vytvorené schodíky. Pre projekciu na steny je použitých 14 projektorov. Zobrazovací cluster tvorí osem počítačov. Z tohto počtu je sedem určených na renderovanie obrazu pre jednotlivé steny v stereoskopickom režime a jeden je riadiaci.

Počítače obsahujú výkonné grafické karty pre zabezpečenie plynulého vykresľovania. Ďalší počítač slúži ako vzdialená konzola pre riadenie zobrazovacieho systému a zároveň pre prijímanie vstupov od používateľa. Využitý je stereoskopický systém INFITEC. Používateľ má na očiach špeciálne okuliare so zariadením pre zisťovanie polohy v priestore. Poloha pozorovateľa slúži na správny prepočet premietaných obrazov a stereoskopického vnemu voči pozorovateľovi.

3D jaskyňa3D jaskyňa

Mnoho možností

Virtuálnu jaskyňa umožňuje meniť konfiguráciu tak, aby vyhovovala priestorovým a finančným možnostiam zadávateľa, pričom je možné meniť počet premietacích stien, technológiu stereoskopie ako aj samotné materiály projekčnej kocky.