3D modely z laser scanningu

Laser scanning je rýchla a jednoduchá metóda zosnímania rozmerov a rozmiestnenia veľkého počtu objektov. S veľkou výhodou sa využíva aj to, že tieto údaje sa snímajú vzdialene ( napríklad z bezpečného miesta počas prevádzky fabriky ).

Túto konverziu ponúkame v dvoch rôznych úrovniach:

  • Konverzia na 3D model za účelom marketingovej vizualizácie, tvorby výukových materiálov a podobne. Túto konverziu prevádzajú IT špecialisti a grafickí dizajnéri.
  • Konverzia na 3D model na projekčnej úrovni (spätný inžiniering). Pri tejto úrovni sa vykonávajú aj ďalšie technické zisťovania a prevádzajú ju licencovaní projektanti (v spolupráci s našou sesterskou spoločnosťou Industry&Project Engineering).