3D riešenia na kľúč

Naši pracovníci majú expertné znalosti a vedia poskytnúť riešenia vysokovýkonných 3D informačných technológií, imersívnej vizualizácie, virtuálnej reality a augmented reality. Vedia zabezpečiť vytvorenie inovatívneho hardvéru a softvéru pre vizualizáciu a interpretáciu dát potrebnú pre rozhodovanie v kľúčovej ekonomickej aktivite, vrátane:

 • Nehnuteľnosti: Výsledky plánovania, návrhu a inžinierskych procesov sú prezentované imersívnou vizualizáciou. Umožňuje investorom, vlastníkom, nájomcom alebo mestskej komunite preskúmať a rozhodnúť o návrhu bez nejakej straty alebo zmeny informácií alebo akéhokoľvek nepochopenia projektových údajov.
 • Ropa a zemný plyn: Precízne geologické mapovanie v prieskume ropy a zemného plynu, imersívna vizualizácia seizmických údajov, modely komplexných rezervoárov, ropné vrty, geologické prierezy a presná interpretácia geologických vedeckých údajov dávajú možnosť obrovským úsporám nákladov ropných spoločností. Národné ropné spoločnosti tiež môžu preveriť údaje, ktoré musia skontrolovať a prešetriť so svojimi geofyzikálnymi dodávateľmi.
 • Priemysel: Elektrárne, chemické továrne, námorné plošiny, spracovateľské závody – tieto všetky majú spoločnú komplexnú geometriu potrubí, stavieb a komponentov. Vizuálnym vstupom na tieto miesta, inšpekciou renovácií, a zlepšením projektov, zhodnotením návrhov, riadením školení personálu a testovaním bezpečnosti umožňujeme investorom, inžinierom, stavebným spoločnostiam a podnikateľom dosiahnuť optimálne technické a komerčné riešenia.
 • Cestovný ruch: 3D modely miest, digitálne rekonštrukcie kultúrnych historických pamiatok, silný technický scenár spolu so špeciálnymi efektmi, podporený impozantným hardvérom sa stáva mediálnym kanálom pre turizmus, ktorý vytvára bezprostredný a emocionálny dojem z mesta, alebo krajiny.
 • Kultúrne dedičstvo: 3D digitálna dokumentácia, archivácia a inovatívne vystavovanie prináša kultúrne dedičstvo, umenie, architektúru a plastiku krajiny detailným spôsobom bližšie k ľuďom, ktorý sa môžu pohybovať v historickom priestore a čase.
 • Simulácia mestskej zástavby: Na základe údajov o mestskej zástavbe z geografických informácií a systémov mestského plánovania vytvárame virtuálno-realitné modely miest a ich okolia. Tieto modely umožňujú kompetentným spoločný prieskum návrhu a modifikácie v neobmedzenej spolupráci s technickými expertmi a laikmi.
 • Bezpečnosť krajiny: Simulácia, 3D grafika a zobrazovacie technológie sú používané na modelovanie chemických, biologických, rádiologických, nukleárnych a výbušných hrozieb. Simulácia rozsiahlych kritických situácií, preľudnenia a nehôd s údajmi z viacerých zdrojov sú potrebné pre protiteroristické plánovanie, kritickú infraštruktúru, ochranu majetku a bezpečnostné cvičenia.
 • Zdravotníctvo: Integrácia praktických technológií virtuálnej reality priateľskej k lekárom môže významne zjednodušiť prácu lekárom. Uľahčuje komunikáciu medzi lekármi a pacientmi. Uľahčuje diagnostiku, plánované ošetrenia, plánovanie operácií a výučbu medicínskych expertov.
 • Vzdelávanie a školenia: Vizuálne intuitívne prezeracie systémy, animácia kľúčových pojmov, interaktívne 3D ilustrácie vložené priamo do užívateľských príručiek a učebníc, zvyšujú teoretické a praktické pochopenie v prostredí akademických a profesionálnych školení.
 • Vybrané technologické riešenia:
  • 3D vizualizačné divadlo
  • 3D vizualizácia v menšej miestnosti pre malé skupiny
  • 3D laboratórium pre profesionálne a akademické školenia
  • Virtuálne exkurzie
  • Tréningové simulátory
  • 3D desktopové riešenia
  • Mobilné 3D prezentačné systémy
  • Vizuálne vylepšené loby
  • Sieť reklamných 3D LCD monitorov
  • Moderné múzeum a technológia maloobchodných vitrín
  • 3D kiná
  • Simulátor pohybu – trenažér
  • Kompozícia virtuálneho modelu s reálnym obrazom

Profesionálne služby: Na základe požiadaviek používateľa poskytujeme služby na kľúč zabezpečujúce integráciu, inštaláciu a fungovanie, čím pokrývajú nasledujúce:

 • Analýza vizualizačných problémov
 • Integrácia aplikácií a plánovanie práce
 • Vizualizácia systémového projektovania a poradenské služby
 • Vizualizačný systém dodaný na kľúč, vrátane sprostredkovania, konštrukcie, integrácie, inštalácie, preverenia a testovania
 • Projekty prototypov, rozbory a implementácia celého 3D vizualizačného projektu
 • Zozbieranie, konverzia a spracovanie 3D údajov
 • Služby vizualizácie v reálnom čase, prenájom prezentácií, plánované akcie, obchodné prezentácie
 • Profesionálne školenia a akademické vyučovanie

 

Výskum a vývoj: V hraniciach technológie naši pracovníci vytvárajú systémy, ktoré sú unikátne a originálne, pozoruhodné prevedením vo vašom prostredí:

 • Vylepšené užívateľské rozhrania
 • Augmented reality technológia
 • Ingegrované 3D navigačné riešenia
 • Rekonštrukcia pomocou laserového 3D skenera
 • 3D Audio
 • Komplexná projekčná technológia
 • Priestorový kontrolný systém