3D tlač

Ponúkame tlač ľubovoľných 3D modelov. 3D modely tlačíme podľa dodaných podkladov (z akýchkoľvek formátov), alebo ich môžeme namodelovať podľa vašich predstáv, podľa výkresovej dokumentácie, 3D skenu, fotografie, alebo iných podkladov.

3dtlac

Požadovaný model môžeme naskenovať, a vytlačiť v originálnej mierke, alebo vytvoriť zmenšeninu zvoleného objektu. Tak isto máme bohaté skúsenosti s vytváraním makiet a modelov budov, fabrík, alebo ich častí, krajiniek, za použitia rôznych modelárskych techník.

Dokážeme vytlačiť aj viacfarebné modely z rôznych druhov materiálov.Tlačová plocha je 200x200x200 mm, ale spájaním častí je možné vytvoriť model akejkoľvek veľkosti. Hrúbka vrstvy je 0,05 mm, tlačový materiál: struna 1.75mm ABS, PLA, Petty, Laywood, Laybrick.

Makety

Na základe dodaných podkladov – výkresov, fotografií, CAD dát vytvárame nielen virtuálny 3D model, ale taktiež reálnu maketu v presnej mierke podľa želania. Využívame na to 3D tlačiareň a klasickú modelársku techniku.