Fotomontáže

V tomto prípade Vám do existujúcej fotografie alebo videa doplníme počítačom vytvorenú fotorealistickú vizualizáciu 3D modelu. Takto je možné doplniť do fotografie novú budovu, prípadne upraviť existujúcu a tým mať možnosť vidieť výsledný vzhľad, prípadne zásah do okolitého prostredia ešte pred samotným začiatkom budovania. Tento typ vizualizácie je vhodný tak pre projektantov, ako aj pre marketingové účely.

Pre kvalitný výsledok je samozrejme dôležitý správny výber fotografie (pozícia obrazu, kompozícia, svetelné podmienky a podobne), ktorá bude upravovaná.