Kontakt

Adresa: Slovakia Supercomputers s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
Telefón/fax: 055 / 632 34 68
E-mail: e-mail
IČO: 35938081
DIČ: 2022018922
IČ pre DPH: SK 2022018922

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,v oddieli Sro, vložka č. 17233/V