Laser scanning

Skenovanie technológie potrubia v priemysle - aktuálneho stavu na mieste – technológia poskytuje rýchle meranie veľkého množstva údajov, zisťovanie výpadkov výroby, zjednodušuje rekonštrukcie.

3D scan3D scan

Skenovanie kultúrneho dedičstva – umožňuje uchovať dedičstvo, po konverzii do 3D modelov umožňuje rekonštruovať pôvodný vzhľad.

3D scan3D scan