Počítačové clustre

cluster cluster
Výpočtový cluster Grafický cluster