Real-time vizualizácie

Real-time vizualizácie sú vizualizácie, kde sa výpočet zobrazenia obrazu vypočítava počas jeho zobrazovania. Pre zobrazenie takto vytvoreného 3D modelu je potom potrebné použiť príslušný vizualizačný softvér.

Naša spoločnosť ponúka jednu z výkonných alternatív vizualizácií pre zobrazenie aj v 3D stereoskopickom režime – SuperEngine.