Referencie

3D Jaskyňa Zvolensvk
Náš úplne nový projekt 3D jaskyne na Technickej Univerzite vo Zvolene. Špeciálne zariadenie na vizualizáciu prírodných a technických objektov vo forme imerzívnej a interaktívnej virtuálnej reality.

Slovimexsvk
Vizualizácia výťahovej kabíny pre spoločnosť Slovimex. Vytvorenie statických renderov a následnej video prezentácie.

House Developmentsvk
Vizualizácia interiéru a exteriéru obytných domov pre House Development, rapid prototyping, photo, video.

Vizualizácia Hradovásvk
Vizualizácia pre projekt Revitalizácie hradu na vrchu Hradová v Košiciach – investičný projekt v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013.

empty
Technická Univerzita Košicesvk
Dodávka kompletných 3d riešení do laboratória výskumu v oblasti virtuálnej reality

tuke
Technická Univerzita Košicesvk
Dodávka 3D projekcie pre laboratórium počítačovej grafiky pre Technickú Univerzitu v Košiciach<

Lekárska Fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice svk
Dodávka 3D projekcie s trackingom – zariadením na trekovanie pohybu človeka a prestup do virtuálnej reality, a tiež s VR rukavicou, ktorá umožňuje ovládať scénu pohybom rúk a prstov.

upjs
Lekárska Fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košicesvk
Dodávka 3D techniky pre podporu výuky na Lekárskej fakulte (veľkoplošná 3D projekcia, 3D kamerový systém, 3D desktopové pracovisko, výukové 3D vizualizácie)

teko
Tepláreň Teko, Košicesvk
3D vizualizácia plánovanej rekonštrukcie technológií a dodávka modelu vytvoreného 3D tlačiarňou

cuba
Energocontrol, Košice cuba
Vizualizácia technologického procesu plnenia benzínových cisterien pre projekt dodávaný na Kubu

ipe
IPE, Michalovcesvk
Spolupráca na vizualizáciach rôznych inžinierskych projektov riešených spoločnosťou IPE. Jedná sa zväčša o vizualizácie CAD dát v oblasti priemyslu.

uae
3D Solutions F.Z.E, Abu Dhabi, UAEuae
Inštalácia luxusnej 3D prezentačnej miestnosti so zadnou 3D projekciou s real-time zobrazením a multimediálnou podporou.

gotemba
TBS Japonsko (Television Broadcasting)japan
V spolupráci s Totsu Japonsko príprava animácie pre výuku golfu prostredníctvom televíznej obrazovky (Panasonic Open Gold 2009). 3D model greenu vytvorený na základe laser scanu.

danmark
Carlbro, Dánskodanmark
3D real-time vizualizácia projektu tankera na plynné ropné produkty. Vizualizácia vytvorená na základe CAD dát.

swiss
JCP, Švajciarskoswiss
Dodávka 3D mobilnej projekčnej jednotky a autostereoskopického displeja, vytvorenie 3D animácií

empty
GDD – RUJP Japonskojapan
3D vizualizácia jaskyne pod sopkou Fuji v rámci japonskej štátnej ochrany pamiatok. Vizualizácia vytvorená na základe laser scanu.

india
Indiaindia
Spolupráca na príprave projektu 3D projekcie pre zábavný park. Spolupráca na fotorealistických 3D vizualizáciách moderného podnikateľského centra.

ruwai
3D Solutions F.Z.E, Abu Dhabi, UAE uae
3D vizualizácia (fotografie, video) projektu výstavby obytnej štvrte Ruwai.

chemik
Chemko Strážske svk
3D vizualizácia plánovanej rekonštrukcie ubytovne. Bola vytvorená real-time vizualizácia vo fáze návrhu ako aj fotorealistické výstupy ako prílohy k projektu.

cec
3D Kino – Jedlíkova 9, Košicesvk
Naša spoločnosť dodala technológiu pre 3D kino umiestnené na študentských internátoch.
Toto kino má za úlohu sprístupniť technológiu 3D pre študentov, aby ju mohli využívať pri projektoch v rámci ich štúdia.

cec
Consulting Energy Control, Švajčiarskoswiss
Portál na vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie. Program a dizajn vytváraný pre spoločnosť JCP.