SSC 3D stereo virtuálna kamera

SSC 3D stereo virtuálna kamera
3D stereo virtual camera je DirectShow™ filter, ktorý umožňuje načítanie obrazu dvoch samostatných kamier a ich následné zmiešanie do jedného výstupného obrazového toku. Podmienkou správneho chodu je rovnaký formát výstupu použitých zariadení.

Základné vlastnosti :
Aktuálna verzia systému   1.0 zo dňa 1. 3. 2010
Vstupné zariadenia ľubovoľné DirectShow™ vstupné zariadenia
Výstupné formáty
  • true color anaglyf
  • half-color anaglyf
  • optimized anaglyf
  • side-by-side (ľavý-pravý obraz)