SuperEngine

SuperEngineSuperEngine je robustný zobrazovací systém schopný zobraziť veľké dátové sety v reálnom čase. Je vhodný pre revíziu vytváraných CAD projektov, prezentovanie vízie zákazníkovi, virtuálne manuály, prezentačné činnosti ako aj prehrávanie multimediálnych dát.Umožňuje prezeranie v mono a rôznych 3D stereo režimoch. Pre zvýšenie výkonu je systém možné prevádzkovať v clustrovom režime.Súčasťou je skriptovací jazyk RUBY, ktorý umožňuje vytvárať zložité animácie a dotvárať funkčnosť celého systému bez nutnosti úpravy samotného softvéru. Ďalšou jeho zaujímavou vlastnosťou je možnosť synchronizovaného prezerania modelu vo vzdialených kanceláriách, prípadne využitia pre 3D konferencie.

Tento systém je možné s výhodou použiť aj pre vytvorenie aplikácií virtuálnej reality.

SuperEngine

 Zloženie systému:

Aktuálna verzia systému 1.94e Calisto zo dňa 3.4.2013
Rýchlosť renderovania viac než 20 miliónov trojúholníkov pri 30 snímkoch / sekundu v stereoskopickom režime (použitý LR cluster)
Zobrazovacie režimy
 • 2D
 • 3D anaglyph
 • 3D left-right
 • 3D Philips WOWvx
 • 3D active stereo
Vstupné formáty
 • bin (vlastný formát systému)
 • vrml objekty
 • obj
 • 3ds
 • import CAD dát konverzným softvérom
Základné funkcie systému
 • real-time vizualizácia objektu
 • prehrávanie 2D/3D videa/obrázkov
 • funkcia 3D slideshow s jednoduchým vytváraním prezentácie
 • v spolupráci s ViEVO podpora 3D konferenčného hovoru
 • zobrazenie live streamovaného 3D videa
 • manipulácia s hierarchickými časťami modelu
 • vykonávanie programu napísaného v Ruby scripte
 • synchronizovaná spolupráca dvoch systémov cez sieť
 • Podpora zobrazovania metadát
 • Ovládanie hardvérových prvkov (osvetlenie, zatemnenie atď. )
 • Podpora 3D zvuku
 • Podpora clustrových inštalácií
Možnosti ovládania pohybu
 • SpaceMouse
 • Myš
 • Dátové rukavice
 • Rôzne zariadenia trackingu
Skriptovací jazyk Ruby

Funkcie:

3D core Jadro systému tvoria 3 programy:
Remote Console slúži na vzdialené ovládanie celého systému.
Video Renderer tvorí vizualizačnú časť. V systéme môže byť použitý viackrát na samostatných počítačoch v závislosti od konkrétnej konfigurácie.
Control Center je hlavná časť systému, obsahuje kompletnú funkcionalitu. Ovláda sa pomocou konzoly a určuje činnosť a konfiguráciu rendererov.
Object tree manipulation Modul umožňujúci prácu s hierarchickou štruktúrou jednotlivých zobrazovaných modelov.
Metadata enhancing Modul umožňujúci pridanie a zobrazenie metadát jednolivým modelom a ich častiam.
3D multimedia support Podpora multimediálneho obsahu aj v stereoskopickom režime.
Network teamwork Modul vzdialenej kolaborácie.
Enhanced 3D interfaces Podpora širokého spektra vstupných zariadení virtuálnej reality.
HW control Modul ovládania elektrických a mechanických častí projekcie (zatemnenie, osvetlenie, plátno, atď.)
3D sound Modul podpory priestorového zvuku.
3D Video Conferencing Modul kompatibility s video-konferenčným systémom ViEVO.
Cluster Modul umožňujúci konfigurácie s vačším počtom zobrazovacích jednotiek pre viacpohľadový rendering a rendering vo veľmi vysokom rozlíšení.
LR cluster Odľahčená verzia clustrového riešenie podporujúca rendering každého oka na samostatnom počítači.
Philips Wow edition Verzia s podporou WOWvx formátu na výstupe.