Informačné systémy
Informačné systémy
podnikové informačné systémy, analýza rizík, web portály ...
Tvorba malých a veľkých informačných systémov založených na webových technológiách. Integrácia s existujúcimi riadiacimi a informačnými systémami. Migrácie dát.
ČÍTAJ VIAC
Prototypovanie a programovanie inteligentných zariadení. Prispôsobenie hardvéru a firmvéru presne podľa potrieb zákazníka. Návrh puzdier a ich tlač na vlastnej 3D tlačiarni.
ČÍTAJ VIAC
Riešenia na kľúč. Využitie širokej škály moderných technológií (rozšírená aj virtuálna realita, rozpoznávanie obrazu). Vhodné v prostredí, kde nie je možné aplikovať štandardné riadiace systémy.
ČÍTAJ VIAC
Návrh a tvorba 3D vizualizácii, 3D projekčných divadiel alebo 3D jaskýň. Možnosť kompletného projektového riadenia a dodania riešenia na kľúč.
ČÍTAJ VIAC

Z našich produktov

VRPIS

SIREN

LARA

3D CAVE

OPTI

Naši zákazníci

EPFL