Navrhujeme a dodávame netypické riešenia na kľúč pre zákazníkov z priemyslu. Tieto projekty nevyužívajú štandardné riadiace systémy. V našich riešeniach sa zameriavame na využitie 3D, zmiešanej a virtuálnej reality, rozpoznávania obrazu. Tieto technológie sú výhodné tam, kde nie je možné aplikovať štandardné riadiace systémy.

prípadové štúdie:

Vzdialené ovládanie portálového žeriavu v prostredí s extrémne nízkou viditeľnosťou

Situácia

 • Sklad s antracitom
 • Dva portálové žeriavy
 • Portálový žeriav je využívaný aj pre vykladanie železničných vozňov
 • Operátor sedí v kabíne na žeriave v hale
 • Čiastočná automatizácia, nie však pre vykladanie vozňov

Problémy

 • Extrémne vysoká koncentrácia prachových častíc antracitu vo vzduchu spôsobuje:
  • veľmi nízku viditeľnosť (1-3m)
  • vážne zdravotné riziko pre žeriavnika
  • zabraňuje použitie kamier pre klasické vzdialené ovládanie
 • Nemožnosť rekonštrukcie skladu na nový, moderný, bezprašný sklad

Riešenie

 • Sada ultrazvukových senzorov pre bodové meranie pozície povrchu antracitu
 • 3D virtuálny priestor dynamicky aktualizovaný reálnymi dátami zo senzorov
 • Vzdialené riadenie s využitím 3D displeja mimo skladu
 • Presnosť dovoľuje vykladanie železničných vozňov
 • Možnosť neskoršej plnej automatizácie

Meranie výšky hladiny kovu v peci s využitím rozpoznávania obrazu

Situácia

 • hala s množstvom hutníckych pecí, kde je potrebné merať výšku roztaveného kovu
 • Denné meranie výšky hladiny manuálne:
  • kovová tyč na chvíľu ponorená do pece
  • optický rozdiel medzi rôzne rozžeravenými časťami rozpoznaný pracovníkom
  • použitie klasického kovového metra

Problémy

 • Nepresnosť merania daná ľudskou chybou
 • Rozdiely merania dané meraním rôznymi pracovníkmi s ich subjektívnym hodnotením
 • Zvýšené bezpečnostné riziko pre pracovníka
 • Silné elektromagnetické polia spôsobujú problémy elektronike

Riešenie

 • Automatizované optické meranie meracej tyče
 • Dve etapy:
  • Ručný optický merač
   • meria výšku hladiny pomocou ešte stále ručne vkladanej meracej tyči
   • Rozhrania na tyči sú vyhodnocované za pomoci rozpoznania obrazu získaného meračom
   • výsledok je posielaný cez WiFi do centrálneho informačného systému
  • Poloautomatický vozík:
   • meracia tyč je vkladaná automaticky robotickým ramenom
   • vyhodnocovanie rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Stabilizácia výkyvu bremena pre portálový žeriav

Situácia

 • Hala s manuálne ovládanými špecializovanými portálovými žeriavmi
 • Personál pracujúci v hale
 • Vysokozdvižné vozíky a iné malé vozíky pohybujúce sa v hale

Problémy

 • Pohyb s bremenom v úzkych priestoroch vedie k poškodeniu bremena alebo okolia
 • Žeriav s bremenom predstavuje bezpečnostné riziko pre pracujúci personál a vozíky

Riešenie

 • Inštalácia viacerých videokamier kontrolujúcich okolie žeriava a pracovný priestor
 • Kamery kontrolujú aj kývanie bremena
 • Obraz z kamier je analyzovaný a na základe toho je
  • upravená rýchlosť pohybu na zníženie rozkmitu
  • varuje operátora v prípade potenciálnych prekážok a hrozieb
  • automaticky sa zastaví v prípade bezprostredného nebezpečenstva
  • možnosť prevziať plnú automatickú kontrolu v úzkych priestoroch

Podpora údržby s využitím rozšírenej reality

Situácia

 • Viaceré priemyselné zariadenia, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu
 • Technická podpora s rôznymi úrovňami zručnosti
 • Netriviálne postupy údržby a opráv

Problémy

 • Príručky na údržbu a opravy sú vzácne a nie sú centralizované
 • Počet skúsených, starších údržbárov je výrazne nižší ako juniorov

Riešenie

 • Centralizácia a kategorizácia všetkých príručiek do jednotného softvérového systému
 • Nové video a textové manuály vytvorené skúsenými používateľmi prístupné na mobilných zariadeniach (napr. mobilných telefónoch alebo tabletoch)
 • Príručky s rozšírenou realitou vytvorené odbornými technikmi
 • Vzdialená podpora pomocou rozšírenej reality:
  • Technik na mieste zdieľa videoprenos z mobilného zariadenia.
  • Vzdialená podpora môže pomôcť pridaním poznámok k tomuto kanálu pridaním značiek, šípok alebo textu k objektom vo videu, na ktoré sa ukotvia a pohybujú s daným objektom vo videu
  • Technik vidí anotácie v reálnom čase na svojom mobilnom zariadení spolu s videoprenosom
  • Interaktívny sprievodca údržbou krok za krokom s okamžitým zaznamenaním postupu údržby

.