ERP II otvára ERP systémy mimo podnikovej úrovne na výmenu informácií s partnermi a zákazníkmi v dodávateľskom reťazci. ERP II siaha za štyri obchodné steny k obchodným partnerom. ERP II zvyčajne zahŕňa balíčky riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), balíčky riadenia dodávateľského reťazca (SCM) a balíčky elektronického obchodu.

Hlavný prínos

 • Zníženie výrobných nákladov
 • Lepšie plánovanie a optimalizácia výroby
 • Zjednodušenie a zlepšenie práce zamestnancov
 • Zabránenie možnému výskytu chýb
 • Zjednodušené pracovné postupy a eliminácia nepotrebných činností
 • Automatizované pracovné postupy
 • Priame spojenie s výrobou
 • Komplexné štatistiky a správy
 • Analýza a schopnosť rozvíjať procesy v spoločnosti

Hlavné rysy

 • Využívanie najlepších postupov uplatňovaných v spoločnosti v súlade s novými technologickými a manažérskymi znalosťami
 • Jednoduchá obsluha s oprávnením na prístup k údajom
 • Zahŕňa celý proces od nákupu materiálu po predaj, po ktorom nasleduje zápis kníh a poskytovanie analýz a štatistík
 • Ľahký vzdialený prístup k informačným systémom
 • Konfigurovateľnosť, škálovateľnosť a bezpečnosť systému
 • Obojsmerné rozhranie so systémom riadenia výroby
 • Poskytuje údaje v jasnej forme pre najlepšie rozhodovanie

Štruktúra VRPIS

 • Podpora rôznych druhov výroby (tavenie rafinérií na výrobu materiálu)
 • Plánovanie výroby
 • Optimálne recepty s najnižšími prevádzkovými nákladmi
 • Výpočet chemického zloženia výslednej zliatiny na základe vstupných materiálov
 • Hierarchické modely optimalizácie súvahy (HBOM)
 • Obojsmerná komunikácia s technologickou časťou (kontrola / monitorovanie výroby)
 • Správy na podrobné vyhodnotenie výroby, štatistické porovnanie

Prepojenie na externé systémy

 • Riadiace systémy
 • Zasielanie objednávok vo výrobe
 • Monitorujte aktuálny stav výroby na sklade
 • Prenos výsledkov do účtovníctva výroby
 • Meranie spotreby energie a médií
 • Váhy
 • Podpora riadenia skladu
 • Expedičné tlačové identifikačné štítky
 • Plánovanie a monitorovanie dopravy
 • Zber údajov na účely vypracovania hospodárskej štatistiky a vyhodnotenia výroby

Doprava

 • Zahŕňa interné a externé zabezpečovacie dopravné špedičné služby
 • Prevod a prevod nákladov na dopravu do ceny prepravovaného materiálu
 • Jednoduché plánovanie dopravy
 • Sledovanie pohybu vlastného automobilu
 • Automatizované vytváranie záznamov o prevádzke vozidla

Komunikácia

 • Distribúcia dokumentov v centrálnom registri (faktúry, dodacie listy, objednávky)
 • Prichádzajúci papierový dokument sa okamžite naskenuje a potom je k dispozícii v elektronickej verzii
 • Komunikácia medzi používateľmi

Účtovanie

 • Vkladanie prichádzajúcich faktúr a prichádzajúcich materiálov pred faktúry a dobropisy
 • Automatizované generovanie účtovných zápisov z rôznych účtovných dokladov
 • Export – import do účtovného systému
 • Sada prehľadov, filtrov a prehľadov na najjednoduchšie vyhľadávanie konkrétnej účtovnej transakcie
 • Konfigurovateľné pravidlá na generovanie účtovných zápisov, sadzieb DPH,
 • Možnosť kumulatívneho prenosu položiek na účtoch
 • Generovanie štatistík,
 • Intrastat

Reporty

 • Súbor základných reportov
 • Reporty vypracované podľa požiadaviek zákazníka
 • Schopnosť prezerať údaje na základe zadaného filtra
 • Možnosť výberu triediaceho zoznamu a podrobných informácií
 • Výstup do tlačiarne, PDF, XLS

Nástenka

 • Miesto, kde vidíte všetky najdôležitejšie varovania a informácie pre používateľa
 • Každý používateľ vidí upozornenia, ktoré sa ho týkajú
 • Je to vlastne pripomenutie na činnosť, ktorú má užívateľ vykonať