Zameriavame sa na tvorbu webových informačných systémov, od malých až po veľmi veľké, s využitím PHP, MySQL, HTML5 a Javascriptu. Pre zefektívnenie tvorby systémov sme si vyvinuli vlastný framework na zobrazovanie formulárov, tabuliek a stránok.  V našich projektoch často komunikujeme s rôznymi typmi hardvéru (technologické riadiace systémy, senzory, akčné členy, …) alebo s inými informačnými systémami (účtovné systémy, …)

Príklady našich realizácií:


LARA

Laboratory Assessment and Risk Analysis, systém vyhodnocovania nebezpečenstva v laboratóriách pre švajčiarsku univerzitu EPFL v Lausanne. Systém vznikol v roku 2012 a na základe požiadaviek sa neustále vyvíja. Na základe vložených informácií týkajúcich sa jednotlivých laboratórií vyhodnocuje jednotlivé hazardy a vhodnosť použitia nápravných opatrení. Na základe výpočtov umožňuje znížiť nebezpečenstvo za pomoci akceptovateľných nákladov. Výsledok je následne exportovaný ako protokol v MS Word formáte. Samotné výpočty sa vykonávajú v programe napísanom v jazyku Python.

ČÍTAJ VIAC …


VRPIS

Podnikový informačný systém pre výrobcu hliníkových zliatin zo šrotu. Systém bol nasadený v roku 2015 a po dvojročnom intenzívnom vývoji je neustále rozširovaný na základe požiadaviek zákazníka. Tento rozsahom veľký informačný systém pokrýva všetky procesy vykonávané v podniku. Pre zabezpečenie pred stratou údajov a výpadku sú hlavné uzly systému zdvojené a databáza je neustále replikovaná na záložný server.

ČÍTAJ VIAC …


IS Študent

Tento informačný systém vznikol pre potreby manažovania postgraduálneho štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Je prevádzkovaný už viac ako 12 rokov.

ČÍTAJ VIAC …


Medik

Medicínsky informačný systém určený pre menšiu súkromnú polikliniku. Systém bol prevádzkovaný 15 rokov. Poskytoval funkcie potrebné pre komplexné poskytovanie medicínskej starostlivosti s využitím maximálnej kooperácie jednotlivých lekárov. Po zmene majiteľa a spôsobu riadenia polikliniky bol zmenený za iný systém. Tento systém mal serverovú časť vytvorenú v Jave a klientska časť (GUI) bola vytvorená v jazyku Javascript. Ako databáza bolo použité MySQL.